SẢN PHẨM Giá Quy cách Tình trạng Link Đăt Hàng
Đầu lọc mẫu Syringe filter
Đầu lọc Syringe filter Nylon 13mm, 0.22um 190.000 đ 100 cái/hộp Còn hàng Đặt hàng
Đầu lọc Syringe filter Nylon 13mm, 0.45um 190.000 đ 100 cái/hộp Còn hàng Đặt hàng
Đầu lọc Syringe filter Nylon 25mm, 0.22um 290.000 đ 100 cái/hộp Còn hàng Đặt hàng
Đầu lọc Syringe filter Nylon 25mm, 0.45um 290.000 đ 100 cái/hộp Còn hàng Đặt hàng
Đầu lọc Syringe filter PTFE 13mm, 0.22um 190.000 đ 100 cái/hộp Còn hàng Đặt hàng
Đầu lọc Syringe filter PTFE 13mm, 0.45um 190.000 đ 100 cái/hộp Còn hàng Đặt hàng
Đầu lọc Syringe filter PTFE 25mm, 0.22um 290.000 đ 100 cái/hộp Còn hàng Đặt hàng
Đầu lọc Syringe filter PTFE 25mm, 0.45um 290.000 đ 100 cái/hộp Còn hàng Đặt hàng
Đầu lọc Syringe filter PTFE Hydrophilic 13mm, 0.22um 360.000 đ 100 cái/hộp Còn hàng Đặt hàng
Đầu lọc Syringe filter PTFE Hydrophilic 13mm, 0.45um 360.000 đ 100 cái/hộp Còn hàng Đặt hàng
Đầu lọc Syringe filter PTFE Hydrophilic 25mm, 0.22um 600.000 đ 100 cái/hộp Còn hàng Đặt hàng
Đầu lọc Syringe filter PTFE Hydrophilic 25mm, 0.45um 600.000 đ 100 cái/hộp Còn hàng Đặt hàng
Đầu lọc Biofil Syringe filter PTFE Hydrophilic 13mm, 0.45um 600.000 đ 100 cái/hộp Còn hàng Đặt hàng
Đầu lọc Biofil Syringe filter PTFE Hydrophilic 25mm, 0.45um 960.000 đ 100 cái/hộp Còn hàng Đặt hàng
Đầu lọc Syringe filter MCE 13mm, 0.22um 190.000 đ 100 cái/hộp Còn hàng Đặt hàng
Đầu lọc Syringe filter MCE 13mm, 0.45um 190.000 đ 100 cái/hộp Còn hàng Đặt hàng
Đầu lọc Syringe filter MCE 25mm, 0.22um 290.000 đ 100 cái/hộp Còn hàng Đặt hàng
Đầu lọc Syringe filter MCE 25mm, 0.45um 290.000 đ 100 cái/hộp Còn hàng Đặt hàng
Đầu lọc Syringe filter CA 13mm, 0.22um 190.000 đ 100 cái/hộp Còn hàng Đặt hàng
Đầu lọc Syringe filter CA 13mm, 0.45um 190.000 đ 100 cái/hộp Còn hàng Đặt hàng
Đầu lọc Syringe filter CA 25mm, 0.22um 290.000 đ 100 cái/hộp Còn hàng Đặt hàng
Đầu lọc Syringe filter CA 25mm, 0.45um 290.000 đ 100 cái/hộp Còn hàng Đặt hàng
Đầu lọc Syringe filter PES 13mm, 0.22um 190.000 đ 100 cái/hộp Còn hàng Đặt hàng
Đầu lọc Syringe filter PES 13mm, 0.45um 190.000 đ 100 cái/hộp Còn hàng Đặt hàng
Đầu lọc Syringe filter PES 25mm, 0.22um 290.000 đ 100 cái/hộp Còn hàng Đặt hàng
Đầu lọc Syringe filter PES 25mm, 0.45um 290.000 đ 100 cái/hộp Còn hàng Đặt hàng
Đầu lọc Syringe filter PP 13mm, 0.22um 190.000 đ 100 cái/hộp Còn hàng Đặt hàng
Đầu lọc Syringe filter PP 13mm, 0.45um 190.000 đ 100 cái/hộp Còn hàng Đặt hàng
Đầu lọc Syringe filter PP 25mm, 0.22um 290.000 đ 100 cái/hộp Còn hàng Đặt hàng
Đầu lọc Syringe filter PP 25mm, 0.45um 290.000 đ 100 cái/hộp Còn hàng Đặt hàng
Màng lọc mẫu Membrane filter
Màng lọc Nylon Membrane filter, Pore:0.22(μm), Diameter:47(mm) 264.000 đ 100 cái/hộp Còn hàng Đặt hàng
Màng lọc Nylon Membrane filter, Pore:0.45(μm), Diameter:47(mm) 264.000 đ 100 cái/hộp Còn hàng Đặt hàng
Màng lọc PTFE Membrane filter, Pore:0.22(μm), Diameter:47(mm) 264.000 đ 100 cái/hộp Còn hàng Đặt hàng
Màng lọc PTFE Membrane filter, Pore:0.45(μm), Diameter:47(mm) 264.000 đ 100 cái/hộp Còn hàng Đặt hàng
Màng lọc PTFE Hydrophilic Membrane filter, Pore:0.22(μm), Diameter:47(mm), ưa nước 720.000 đ 100 cái/hộp Còn hàng Đặt hàng
Màng lọc PTFE Hydrophilic Membrane filter, Pore:0.45(μm), Diameter:47(mm), ưa nước 720.000 đ 100 cái/hộp Còn hàng Đặt hàng
Màng lọc CA Membrane filter, Pore:0.22(μm), Diameter:47(mm) 264.000 đ 100 cái/hộp Còn hàng Đặt hàng
Màng lọc CA Membrane filter, Pore:0.45(μm), Diameter:47(mm) 264.000 đ 100 cái/hộp Còn hàng Đặt hàng
Màng lọc PES Membrane filter, Pore:0.22(μm), Diameter:47(mm) 264.000 đ 100 cái/hộp Còn hàng Đặt hàng
Màng lọc PES Membrane filter, Pore:0.45(μm), Diameter:47(mm) 264.000 đ 100 cái/hộp Còn hàng Đặt hàng
Màng lọc MCE Membrane filter, Pore:0.22(μm), Diameter:47(mm) 264.000 đ 100 cái/hộp Còn hàng Đặt hàng
Màng lọc MCE Membrane filter, Pore:0.45(μm), Diameter:47(mm) 264.000 đ 100 cái/hộp Còn hàng Đặt hàng
Màng lọc MCE Gridded vô trùng Membrane filter, Sterile Pore:0.22(μm), Diameter:47(mm), có kẻ chia vạch, bọc từng tấm 360.000 đ 100 cái/hộp Còn hàng Đặt hàng
Màng lọc MCE Gridded vô trùng Membrane filter, Sterile Pore:0.45(μm), Diameter:47(mm), có kẻ chia vạch, bọc từng tấm 360.000 đ 100 cái/hộp Còn hàng Đặt hàng
Chai và nắp Vials 1,5 - 2ml dùng cho sắc ký
Nắp vặn và đệm pre-slit PTFE/Silicone có xẻ rãnh, loại 9mm, có lỗ 6mm ở giữa dùng cho HPLC 130.000 đ 100 cái/gói Còn hàng Đặt hàng
Nắp vặn và đệm Cross pre-slit PTFE/Silicone xẻ rãnh dấu cộng, loại 9mm, có lỗ 6mm ở giữa (tiêm lặp lại tốt hơn) 144.000 đ 100 cái/gói Còn hàng Đặt hàng
Nắp vặn và đệm PTFE/Silicone không xẻ rãnh, loại 9mm, có lỗ 6mm ở giữa dùng cho GC 126.000 đ 100 cái/gói Còn hàng Đặt hàng
Nắp vặn và đệm PTFE/Silicone không xẻ rãnh, loại 9mm, không có lỗ ở giữa dùng chứa mẫu chuẩn 120.000 đ 100 cái/gói Còn hàng Đặt hàng
Nắp vặn và đệm PTFE/Silicon cho chai Headspace 18mm có từ tính magnetic dùng cho sắc ký khí GC 420.000 đ 100 cái/gói Còn hàng Đặt hàng
Đệm PTFE/Silicone 17.5*1.5mm -60—200℃ cho nắp Headspace 192.000 đ 100 cái/gói Còn hàng Đặt hàng
Chai vials 1.5-2ml 11.6*32mm màu trắng, 9-425 ND9, USP-type 1 90.000 đ 100 cái/gói Còn hàng Đặt hàng
Chai vials 1.5-2ml 11.6*32mm màu trắng, có in sơn chia vạch write-on spot, 9-425 ND9, USP-type1 100.000 đ 100 cái/gói Còn hàng Đặt hàng
Chai vials 1.5-2ml 11.6*32mm màu nâu, 9-425 ND9, USP-type 1 90.000 đ 100 cái/gói Còn hàng Đặt hàng
Chai vials 1.5-2ml 11.6*32mm màu nâu, có in sơn chia vạch write-on spot, 9-425 ND9, USP-type1 100.000 đ 100 cái/gói Còn hàng Đặt hàng
Chai vials 20ml, 22.5x75.5mm, dùng cho GC Headspace 360.000 đ 100 cái/gói Còn hàng Đặt hàng
Đầu lọc mẫu cho máy độ hòa tan Dissolution filter UHMW Polyethylene
Đầu lọc mẫu cho máy độ hòa tan Dissolution filter UHMW Polyethylene 20-35um, đường kính lỗ 2-3mmID 1.400.000 đ 500 cái/hộp Còn hàng Đặt hàng
Đầu lọc mẫu cho máy độ hòa tan Dissolution filter UHMW Polyethylene 10um, đường kính lỗ 3mmID dùng cho máy Electrolab, P/N: FIL010-EL, hãng QLA - Mỹ 15.640.000 đ 1000 cái/hộp Đặt hàng Đặt hàng
Đầu lọc mẫu cho máy độ hòa tan Dissolution filter UHMW Polyethylene 35um, đường kính lỗ 3mmID dùng cho máy Electrolab, P/N: FIL010-EL, hãng QLA - Mỹ 15.640.000 đ 1000 cái/hộp Đặt hàng Đặt hàng
Đầu lọc mẫu cho máy độ hòa tan Dissolution filter UHMW Polyethylene 10um, dùng cho máy Erweka, P/N: F90-000-0033, hãng QLA - Mỹ 18.300.000 đ 1000 cái/hộp Đặt hàng Đặt hàng
Đầu lọc mẫu cho máy độ hòa tan Dissolution filter UHMW Polyethylene 35um, dùng cho máy Erweka, P/N: FIL035-EW-1000, hãng QLA - Mỹ 18.300.000 đ 1000 cái/hộp Đặt hàng Đặt hàng
Đầu lọc mẫu cho máy độ hòa tan Dissolution filter UHMW Polyethylene 10um, dùng cho máy Pharmatest, P/N: FIL010-PT-1000, hãng QLA - Mỹ 18.300.000 đ 1000 cái/hộp Đặt hàng Đặt hàng
Đầu lọc mẫu cho máy độ hòa tan Dissolution filter UHMW Polyethylene 35um, dùng cho máy Erweka, P/N: FIL035-PT-1000, hãng QLA - Mỹ 18.300.000 đ 1000 cái/hộp Đặt hàng Đặt hàng
Thuyền cân và giấy cân
Thuyền cân nhựa (đĩa cân) hình thoi Diamond shaped 5ml, 58 x 36 x 6 mm 480.000 đ 250 cái/hộp Còn hàng Đặt hàng
Thuyền cân nhựa (đĩa cân) hình thoi Diamond shaped 30ml, 80 x 60 x 18 mm 720.000 đ 250 cái/hộp Còn hàng Đặt hàng
Thuyền cân nhựa (đĩa cân) hình thoi Diamond shaped 100ml, 125 x 100 x 18 mm 1.170.000 đ 250 cái/hộp Còn hàng Đặt hàng
Cột sắc ký SPE
SPE Column C18 Encapped 200mg/3ml 1.050.000 đ 50 cái/hộp Còn hàng Đặt hàng
SPE Column C18 Encapped 500mg/6ml 840.000 đ 30 cái/hộp Còn hàng Đặt hàng
SPE Column SCX 200mg/3ml 2.170.000 đ 50 cái/hộp Còn hàng Đặt hàng
Deuterium Lamp Hitachi
D2 Lamp for Hitachi 892-2550 14.400.000 đ Cái Còn hàng Đặt hàng
D2 Lamp for Hitachi DAD Chromaster 5430 D2 LAMP 893-4755 16.200.000 đ Cái Còn hàng Đặt hàng
Injection Valve Seal CM5210 Vespel 893-0812 6.000.000 đ Cái Còn hàng Đặt hàng
Chat facebook
Nhắn tin zalo
Gọi điện thoại
Nhắn tin điện thoại