Cột ái lực miễn dịch dùng phân tích Deoxynivalenol

Hãng sản xuất: CS-SCIENTIFIC

Xuất xứ: Mỹ

Giá Bán: Liên hệ

Mã sản phẩm: CFASDON101

Cột ái lực miễn dịch (Immunoaffinity) dùng phân tích Deoxynivalenol, thể tích 1ml, 25 cột/hộp

Mã sản phẩm: CFASDON103

Cột ái lực miễn dịch (Immunoaffinity) dùng phân tích Deoxynivalenol, thể tích 3ml, 20 cột/hộp