Cột ái lực miễn dịch dùng phân tích nhóm Aflatoxin – Ochratoxin

Hãng sản xuất: CS-SCIENTIFIC

Xuất xứ: Mỹ

Giá Bán: Liên hệ

 

STT Mã sản phẩm Mô tả Quy cách (c/hộp)
1 CSAFMB101 Cột ái lực miễn dịch phân tích Aflatoxin B1, thể tích 1ml 25
2 CSAFMM101 Cột ái lực miễn dịch phân tích độc tố chuyển hóa M1, thể tích 1ml 25
3 CSAFMT103 Cột ái lực miễn dịch phân tích Aflatoxin tổng (B1, B2, G1, G2)  thể tích 3ml 20
4 CSAFOCH101 Cột ái lực miễn dịch phân tích Ochratoxin A, thể tích 1ml 25
5 CSAFOCH103 Cột ái lực miễn dịch phân tích Ochratoxin A, thể tích 3ml 20
6 CSAFT2101 Cột ái lực miễn dịch phân tích độc tố T-2, thể tích 1ml 25
7 CSAFT2103 Cột ái lực miễn dịch phân tích độc tố T-2, thể tích 3ml 20