Hỗn hợp làm sạch theo phương pháp AOAC 2007.01

Hãng sản xuất: CS-SCIENTIFIC

Xuất xứ: Mỹ

Giá Bán: Liên hệ

Hỗn hợp làm sạch theo các phương pháp của  AOAC, chứa sẵn trong các ống nghiệm nhựa tương ứng với các thể tích làm sạch nhất định. gồm 1 chất hoặc hỗn hợp các chất  primary secondary amine (PSA) , C18, MgSO4 khan, CH3COONa, than chì đen (GCB). Thích hợp sử dụng trong các phương pháp QuEChERS phân tích đa dư lượng thuốc kháng sinh, thuốc bảo vệ thực vật các loại. Tiết kiệm thời gian và chi phí phân tích.

STT Mã sản phẩm Mô tả
1 CSQ02031 Ống làm sạch PSA 1.2 ml, chứa 100mg PSA, 300mg MgSO4 khan, thể tích làm sạch 1ml, 100 ống/hộp
2 CSQ02033 Ống làm sạch PSA/C18 1.2 ml, chứa 50mg PSA, 50mg C18, 150mg MgSO4 khan, thể tích làm sạch 1ml, 100 ống/hộp
3 CSQ02040 Ống làm sạch PSA/C18/GCB 15ml, chứa 50mg PSA, 50mg C18, 50mg GCB, 150mg MgSO4 khan, thể tích làm sạch 1ml, 100 ống/hộp
4 CSQ15031 Ống làm sạch PSA 15ml, chứa 400mg PSA, 1200mg MgSO4 khan, thể tích làm sạch 8ml 50 ống/hộp
5 CSQ150313 Ống làm sạch PSA/C18 15ml, chứa 400mg PSA, 400mg C18,  1200mg MgSO4 khan, thể tích làm sạch 8ml, 50 ống/hộp
6 CSQ15040 Ống làm sạch PSA/C18 chứa 400mg PSA, 400mg C18, 400mg GCB, 1200mg MgSO4 khan, thể tích làm sạch 8ml, 50 ống/hộp
7 CSQ50020 Ống làm sạch Natri acetate 50ml, chứa 6g MgSO4 khan, 1.5g Natri acetate, 25 ống/hộp

Vận chuyển và lắp đặt miễn phí tại 63 tỉnh thành cả nước