Hỗn hợp làm sạch theo phương pháp EN 15662

Hãng sản xuất: CS-SCIENTIFIC

Xuất xứ: Mỹ

Giá Bán: Liên hệ

Hỗn hợp làm sạch theo các phương pháp của Châu Âu, chứa sẵn trong các ống nghiệm nhựa tương ứng với các thể tích làm sạch nhất định. gồm 1 chất hoặc hỗn hợp các chất  primary secondary amine (PSA) , C18, MgSO4 khan, CH3COONa, than chì đen (GCB), trisodium citrate, NaCl. Thích hợp sử dụng trong các phương pháp QuEChERS phân tích đa dư lượng thuốc kháng sinh, thuốc bảo vệ thực vật các loại. Tiết kiệm thời gian và chi phí phân tích.

STT Mã sản phẩm Mô tả
1 CSQ02030 Ống làm sạch PSA 1.2ml, chứa 25mg PSA, 150mg MgSO4 khan, thể tích làm sạch 1ml, 100 ống/hộp
2 CSQ02032 Ống làm sạch PSA/C18 1.2ml, chứa 25mg PSA, 25mg C18, 150mg MgSO4 khan, thể tích làm sạch 1ml, 100 ống/hộp
3 CSQ15020 Ống làm sạch PSA/GCB 15ml, chứa 150mg PSA, 15mg GCB, 900mg MgSO4 khan, thể tích làm sạch 6ml, 100 ống/hộp  
4 CSQ15022 Ống làm sạch PSA 15ml, chứa 150mg PSA, 900mg MgSO4 khan, thể tích làm sạch 6ml, 100 ống/hộp  
5 CSQ15024 Ống làm sạch PSA/GCB 15ml, chứa 150mg PSA, 45mg GCB, 900mg MgSO4 khan, thể tích làm sạch 6ml, 100 ống/hộp    
6 CSQ15032 Ống làm sạch PSA/C18 15ml, chứa 150mg PSA, 150mg C18, 900mg MgSO4 khan, thể tích làm sạch 6ml, 100 ống/hộp

Vận chuyển và lắp đặt miễn phí tại 63 tỉnh thành cả nước