Hỗn hợp làm sạch theo phương pháp NY/T method

Hãng sản xuất: CS-SCIENTIFIC

Xuất xứ: Mỹ

Giá Bán: Liên hệ

Hỗn hợp làm sạch theo các phương pháp NY/T method, chứa sẵn trong các ống nghiệm nhựa tương ứng với các thể tích làm sạch nhất định. gồm 1 chất hoặc hỗn hợp các chất  primary secondary amine (PSA) , C18, MgSO4 khan, CH3COONa, than chì đen (GCB), trisodium citrate, NaCl. Thích hợp sử dụng trong các phương pháp QuEChERS phân tích đa dư lượng thuốc kháng sinh, thuốc bảo vệ thực vật các loại. Tiết kiệm thời gian và chi phí phân tích.

STT Mã sản phẩm Mô tả
1 CSQ15026
 
 Ống làm sạch PSA/C18 15ml (cho 2ml làm sạch ) 50ml, chứa 100mg PSA, 100 mg C18, 300 mg MgSO4 khan, 50 ống/hộp
2 CSQ50020
Ống làm sạch Natri acetate 50ml, chứa 6g MgSO4 khan, 1.5g Natri acetate, 25 ống/hộp

Vận chuyển và lắp đặt miễn phí tại 63 tỉnh thành cả nước