PTFE Syringe Filters

Đầu lọc Syringe PTFE Hydrophobic & Hydrophilic
P/N Tên hàng Giá Số lượng Đặt hàng
S13PT022 Đầu lọc syringe PTFE 13mm, 0.22um, 100pk 190.000 đ
S13PT045 Đầu lọc syringe PTFE 13mm, 0.45um, 100pk 190.000 đ
S25PT022 Đầu lọc syringe PTFE 25mm, 0.22um, 100pk 290.000 đ
S25PT045 Đầu lọc syringe PTFE 25mm, 0.45um, 100pk 290.000 đ
S13PTL022 Đầu lọc Hydrophilic PTFE 13mm, 0.22um, 100pk 360.000 đ
S13PTL045 Đầu lọc Hydrophilic PTFE 13mm, 0.45um, 100pk 360.000 đ
S25PTL022 Đầu lọc Hydrophilic PTFE 25mm, 0.22um, 100pk 600.000 đ
S25PTL045 Đầu lọc Hydrophilic PTFE 25mm, 0.45um, 100pk 600.000 đ
S13PTL022B Đầu lọc Biofil Hydrophilic PTFE 13mm, 0.22um, 100pk 600.000 đ
S13PTL045B Đầu lọc Biofil Hydrophilic PTFE 13mm, 0.45um, 100pk 600.000 đ
S25PTL022B Đầu lọc Biofil Hydrophilic PTFE 25mm, 0.22um, 100pk 960.000 đ
S25PTL045B Đầu lọc Biofil Hydrophilic PTFE 25mm, 0.45um, 100pk 960.000 đ
  • Đầu lọc Syringe PTFE Hydrophobic: thích hợp cho các lọc dung môi hữu cơ, axit & bazơ.
  • Đầu lọc Syringe PTFE Hydrophilic: thích hợp cho các lọc dung dịch nước và hữu cơ axit & bazơ, tương thích với nhiều loại dung dịch khác nhau.
  • Đầu lọc Biofil Syringe PTFE Hydrophilic thích hợp cho các mẫu lọc vi sinh, y tế và các mẫu độ tinh khiết cao
1/1
Chat facebook
Nhắn tin zalo
Gọi điện thoại
Nhắn tin điện thoại